Η Κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει, να φέρει ούτε μια καινούργια επένδυση στη χώρα.

no summary

Πηγή: http://mvarvitsiotis.gr/post/1511