Σήμερα 21 Απριλ, να αναδείξουμε την αξία της κοινοβ.δημοκρατίας απέναντι σε λαϊκισμό, ψέμα, δημαγωγία, «σωτήρες», αυτοϋπονόμευση

Σήμερα 21 Απριλ, να αναδείξουμε την αξία της κοινοβ.δημοκρατίας απέναντι σε λαϊκισμό, ψέμα, δημαγωγία, "σωτήρες", αυτοϋπονόμευση

Πηγή: http://twitter.com/twitter/status/855361673774891008