Προς Έλληνες δημοσιογράφους: Πριν αρχίσετε τα αλληλέγγυα «κλάματα» για τους «δημοσιογράφους» της μεγάλης… https://t.co/UlE5Mf1Nfj

@StMytilineos

Προς Έλληνες δημοσιογράφους: Πριν αρχίσετε τα αλληλέγγυα "κλάματα" για τους "δημοσιογράφους" της μεγάλης... fb.me/LgQuxXd0